Pop Art make-up | Vita MiΈνα αποκριάτικο μακιγιάζ τελευταίας στιγμής!
Καινούριο βίντεο κάθε Σάββατο στις 12:00 μ.μ.
Συντονιστείτε!

Facebook: https://www.facebook.com/vitami93/
Instagram: https://www.instagram.com/vita.mi/
Email: vita.mi93@gmail.com

► Κάμερα: Sony α3000 Kit (18-55 OSS)
► Πρόγραμμα Μοντάζ: Sony Vegas Pro

► Music
intro+outro: tassoukos
music: Mirror Mirror – Diamond Ortiz
Clover 3 – Vibe Mountain

source

Communication by Jongwang Lee / 20071117.10D.46165 / SML

Communication by Jongwang Lee / 20071117.10D.46165 / SML

SML Flickr Tags: Jongwang Lee

Jongwang Lee: Biography

Lee was born in Seoul, Korea in 1960. He attended Sunhwa Art High School and received a B.F.A. in Sumi-e painting and drawing from HongIk, University, Seoul, and an M.F.A. from the National University of Tokyo Arts and Sciences, Japan.

Lee was active in the resistance movement during the reign of South Korean military dictator President Park and lost many friends during the reign of terror leading up to Park’s assassination in 1979. Lee immigrated to Japan in 1988, where he would spend the next ten years establishing himself as a leading contemporary artist.

Lee has been featured in group and solo shows throughout museums and galleries in Japan and Korea, including the Tokyo Metropolitan Art Museum and the Kawasaki City Museum. Since moving to New York in 1999, he has exhibited at the Sonoma Museum of Visual Arts, CA, the Hammond Museum, NY, the Korean Embassy, Washington, DC, the Japan American Art Association at the Tenri Gallery, NY, the International Art Festival Lantern of the East, Los Angeles, CA, and more.

Lee has lectured in Japanese and Korean universities on "Oriental Sensation and Neo-postmodernism" and "Contemporary Visual Art and Psychology." He is a tenured instructor of Sumi-e, oil painting and drawing at the Nakano Art Center, Japan, and currently teaches Sumi-e painting at the National Jewish Council Center, NY. He is a member of the New Century Artists, NY, the Japanese Artists Association, NY, the Korean Japanese Exchange Art Association, Tokyo, and the Japan International Art Group, Tokyo.

About the work
Jongwang Lee’s massive, liquid paintings, rendered with a complex and precise mixture of resin, oil paint and pigments, express the artist’s quest for a balance between the spiritual and the physical worlds. Examining the proverbial return to the womb, Lee paints human forms that float in a watery substance and inhabit a world before time.

Ironically, Lee’s spiritual quest has resulted in a series of sculptural paintings that evoke opulent, overgrown gemstones. One has the illusion of gazing deep into a cross-section of colored and decorated amber, peering into the past through layers of time.

While Lee’s recent work has a contemporary Pop Art sensibility-with its day glow colors and bold compositions-his influences are drawn from 5,000 years of Korean history. "My work is Oriental. I am influenced by Korean Sumi-e brush painting and Eastern philosophies, as well as by my experiences in the West," says the artist.

Lee begins each painting with an underpinning of a linear web. The lines act as a link to another place, bridging spiritual and earthly realms. Next, he layers the temperamental resin mixture with additional layers. The resin dries at various times, depending on the thickness of the paint mixture and how it is applied.

"I have wrestled with this devilish resin for nearly 20 years," says Lee. "After many experiments and many failings, I now know how to negotiate it."

Artist Statement
My artwork is a visualization of man’s alienation from his soul in this highly materialistic, technological society.

My paintings are infused with symbolism drawn from 5,000 years of Korean history. In the past, Shamans used several kinds of rope placed around the ceremonial area to communicate with the soul world. The linear elements in my paintings echo the role of the Shaman’s ropes. They are a connection between the spirit world and reality. On another level, they represent a connection between people.

My grandmother was a famous Shaman in Korea. During my childhood I was deeply impacted by her performances and felt a strong contact with the spiritual world. This early experience has been an important source of inspiration for my art. Eastern philosophies and Western experiences have deeply influenced my work.

For six years I studied traditional Korean Sumi-e painting, learning from the old masters. Before that time, I had already begun to develop new techniques, experimenting with both oriental and western materials. Using a palette knife, a trowel and other less conventional tools, I have created my own original art form.

Moving to the US has felt like a rebirth for me. I believe many immigrants feel like this when they come to a new country, On one hand, I want to retreat to the familiar, safe, comfortable place of my own history and birth country, akin to returning to the womb. But, at the same time, I want to be reborn, in a sense, to enjoy the freedom and the cultural and political climate of the US.

I hope that my work encourages people to look within themselves and realize the unbelievable power of life and the dormant potential within each of us.

Related SML Universe
+ SML Fine Art

© 2007 See-ming Lee (Blog / Facebook / Flickr / Google / LinkedIn / Twitter / YouTube)

Posted by See-ming Lee (SML) on 2007-11-18 13:02:44

Tagged: , 2007 , 2007-11 , 2007-11-17 , SML , SML Flickr , See-ming Lee , SeemingLee.com , life , 李思明 , Jongwang Lee , art , inspiration , sculpture , Susan Eley Fine Art , NYC , photography , communication , Canon10D , Canon1740f4L , FlickrStats:Views=10000

Sweet, Sweet Galaxy by Pip & Pop

Sweet, Sweet Galaxy by Pip & Pop

Smiths Row, The Market Cross, Cornhill, Bury St Edmunds, Suffolk IP33 1BT
Tel: +44 (0) 1284 762081

We are happy to welcome Australian artists Tanya Schultz, Nicole Andrijevic and John Kassab to Smiths Row in what is their first major British show. Schultz and Andrijevic have worked in collaboration since 2007 using the alias Pip & Pop and this is their second collaboration with sound artist Kassab.

Sweet sweet galaxy is a unique installation depicting an infinite psychedelic landscape. An amalgamation of numerous materials including coloured sugar, fine sand, cake decorations, origami, found objects, LED lights and sound, this colourful sensory kingdom will be constructed directly in the gallery space in early January.

The soundscape, created in collaboration with Melbourne-based John Kassab, adds another layer of immersion to the audience experience and sense of being transported to a faraway or imagined place. Whilst the soundscape adds to the narrative of the imagined landscape, interpreting the sounds with sugar has been central to Pip & Pop’s process when working with John.

The sugar used in this exhibition has been kindly donated by Silverspoon. As the sole producers of homegrown British sugar the company supports 1200 East Anglian beet farmers. According to Dan Gough of Silverspoon: "the sugar used in this exhibition was grown an average of 30 miles away from the gallery".

Posted by Karen Roe on 2011-02-19 12:44:31

Tagged: , Smiths Row , Art , Gallery , Exhibition , Pip & Pop , Sweet, Sweet Galaxy , Sweet , Galaxy , February , 2011 , Australian , Artists , Tanya Schultz , Nicole Andrijevic , John Kassab , Show , Unique , Psychedelic , Sugar , Coloured , Sand , Decorations , Origami , Paper , Objects , LED , Sensory , Kingdom , Space , Imagine , Magical , Silverspoon , British Sugar , East Anglian , Sugar Beet , Beet , Bury St Edmunds , Suffolk , England , UK , Great Britain , Karen Roe , Canon , 400D , Canon EOS 400D , Digital , Camera , Photography , DSLR , Photos , Image , Explore , Interesting , Inspiration , Geotagged

Sweet, Sweet Galaxy by Pip & Pop

Sweet, Sweet Galaxy by Pip & Pop

Smiths Row, The Market Cross, Cornhill, Bury St Edmunds, Suffolk IP33 1BT
Tel: +44 (0) 1284 762081

We are happy to welcome Australian artists Tanya Schultz, Nicole Andrijevic and John Kassab to Smiths Row in what is their first major British show. Schultz and Andrijevic have worked in collaboration since 2007 using the alias Pip & Pop and this is their second collaboration with sound artist Kassab.

Sweet sweet galaxy is a unique installation depicting an infinite psychedelic landscape. An amalgamation of numerous materials including coloured sugar, fine sand, cake decorations, origami, found objects, LED lights and sound, this colourful sensory kingdom will be constructed directly in the gallery space in early January.

The soundscape, created in collaboration with Melbourne-based John Kassab, adds another layer of immersion to the audience experience and sense of being transported to a faraway or imagined place. Whilst the soundscape adds to the narrative of the imagined landscape, interpreting the sounds with sugar has been central to Pip & Pop’s process when working with John.

The sugar used in this exhibition has been kindly donated by Silverspoon. As the sole producers of homegrown British sugar the company supports 1200 East Anglian beet farmers. According to Dan Gough of Silverspoon: "the sugar used in this exhibition was grown an average of 30 miles away from the gallery".

Posted by Karen Roe on 2011-02-19 12:40:22

Tagged: , Smiths Row , Art , Gallery , Exhibition , Pip & Pop , Sweet, Sweet Galaxy , Sweet , Galaxy , February , 2011 , Australian , Artists , Tanya Schultz , Nicole Andrijevic , John Kassab , Show , Unique , Psychedelic , Sugar , Coloured , Sand , Decorations , Origami , Paper , Objects , LED , Sensory , Kingdom , Space , Imagine , Magical , Silverspoon , British Sugar , East Anglian , Sugar Beet , Beet , Bury St Edmunds , Suffolk , England , UK , Great Britain , Karen Roe , Canon , 400D , Canon EOS 400D , Digital , Camera , Photography , DSLR , Photos , Image , Explore , Interesting , Inspiration , Geotagged

Sweet, Sweet Galaxy by Pip & Pop

Sweet, Sweet Galaxy by Pip & Pop

Smiths Row, The Market Cross, Cornhill, Bury St Edmunds, Suffolk IP33 1BT
Tel: +44 (0) 1284 762081

We are happy to welcome Australian artists Tanya Schultz, Nicole Andrijevic and John Kassab to Smiths Row in what is their first major British show. Schultz and Andrijevic have worked in collaboration since 2007 using the alias Pip & Pop and this is their second collaboration with sound artist Kassab.

Sweet sweet galaxy is a unique installation depicting an infinite psychedelic landscape. An amalgamation of numerous materials including coloured sugar, fine sand, cake decorations, origami, found objects, LED lights and sound, this colourful sensory kingdom will be constructed directly in the gallery space in early January.

The soundscape, created in collaboration with Melbourne-based John Kassab, adds another layer of immersion to the audience experience and sense of being transported to a faraway or imagined place. Whilst the soundscape adds to the narrative of the imagined landscape, interpreting the sounds with sugar has been central to Pip & Pop’s process when working with John.

The sugar used in this exhibition has been kindly donated by Silverspoon. As the sole producers of homegrown British sugar the company supports 1200 East Anglian beet farmers. According to Dan Gough of Silverspoon: "the sugar used in this exhibition was grown an average of 30 miles away from the gallery".

Posted by Karen Roe on 2011-02-19 12:39:31

Tagged: , Smiths Row , Art , Gallery , Exhibition , Pip & Pop , Sweet, Sweet Galaxy , Sweet , Galaxy , February , 2011 , Australian , Artists , Tanya Schultz , Nicole Andrijevic , John Kassab , Show , Unique , Psychedelic , Sugar , Coloured , Sand , Decorations , Origami , Paper , Objects , LED , Sensory , Kingdom , Space , Imagine , Magical , Silverspoon , British Sugar , East Anglian , Sugar Beet , Beet , Bury St Edmunds , Suffolk , England , UK , Great Britain , Karen Roe , Canon , 400D , Canon EOS 400D , Digital , Camera , Photography , DSLR , Photos , Image , Explore , Interesting , Inspiration , Geotagged

Sweet, Sweet Galaxy by Pip & Pop

Sweet, Sweet Galaxy by Pip & Pop

Smiths Row, The Market Cross, Cornhill, Bury St Edmunds, Suffolk IP33 1BT
Tel: +44 (0) 1284 762081

We are happy to welcome Australian artists Tanya Schultz, Nicole Andrijevic and John Kassab to Smiths Row in what is their first major British show. Schultz and Andrijevic have worked in collaboration since 2007 using the alias Pip & Pop and this is their second collaboration with sound artist Kassab.

Sweet sweet galaxy is a unique installation depicting an infinite psychedelic landscape. An amalgamation of numerous materials including coloured sugar, fine sand, cake decorations, origami, found objects, LED lights and sound, this colourful sensory kingdom will be constructed directly in the gallery space in early January.

The soundscape, created in collaboration with Melbourne-based John Kassab, adds another layer of immersion to the audience experience and sense of being transported to a faraway or imagined place. Whilst the soundscape adds to the narrative of the imagined landscape, interpreting the sounds with sugar has been central to Pip & Pop’s process when working with John.

The sugar used in this exhibition has been kindly donated by Silverspoon. As the sole producers of homegrown British sugar the company supports 1200 East Anglian beet farmers. According to Dan Gough of Silverspoon: "the sugar used in this exhibition was grown an average of 30 miles away from the gallery".

Posted by Karen Roe on 2011-02-19 12:40:40

Tagged: , Smiths Row , Art , Gallery , Exhibition , Pip & Pop , Sweet, Sweet Galaxy , Sweet , Galaxy , February , 2011 , Australian , Artists , Tanya Schultz , Nicole Andrijevic , John Kassab , Show , Unique , Psychedelic , Sugar , Coloured , Sand , Decorations , Origami , Paper , Objects , LED , Sensory , Kingdom , Space , Imagine , Magical , Silverspoon , British Sugar , East Anglian , Sugar Beet , Beet , Bury St Edmunds , Suffolk , England , UK , Great Britain , Karen Roe , Canon , 400D , Canon EOS 400D , Digital , Camera , Photography , DSLR , Photos , Image , Explore , Interesting , Inspiration , Geotagged

Sweet, Sweet Galaxy by Pip & Pop

Sweet, Sweet Galaxy by Pip & Pop

Smiths Row, The Market Cross, Cornhill, Bury St Edmunds, Suffolk IP33 1BT
Tel: +44 (0) 1284 762081

We are happy to welcome Australian artists Tanya Schultz, Nicole Andrijevic and John Kassab to Smiths Row in what is their first major British show. Schultz and Andrijevic have worked in collaboration since 2007 using the alias Pip & Pop and this is their second collaboration with sound artist Kassab.

Sweet sweet galaxy is a unique installation depicting an infinite psychedelic landscape. An amalgamation of numerous materials including coloured sugar, fine sand, cake decorations, origami, found objects, LED lights and sound, this colourful sensory kingdom will be constructed directly in the gallery space in early January.

The soundscape, created in collaboration with Melbourne-based John Kassab, adds another layer of immersion to the audience experience and sense of being transported to a faraway or imagined place. Whilst the soundscape adds to the narrative of the imagined landscape, interpreting the sounds with sugar has been central to Pip & Pop’s process when working with John.

The sugar used in this exhibition has been kindly donated by Silverspoon. As the sole producers of homegrown British sugar the company supports 1200 East Anglian beet farmers. According to Dan Gough of Silverspoon: "the sugar used in this exhibition was grown an average of 30 miles away from the gallery".

Posted by Karen Roe on 2011-02-19 12:41:29

Tagged: , Smiths Row , Art , Gallery , Exhibition , Pip & Pop , Sweet, Sweet Galaxy , Sweet , Galaxy , February , 2011 , Australian , Artists , Tanya Schultz , Nicole Andrijevic , John Kassab , Show , Unique , Psychedelic , Sugar , Coloured , Sand , Decorations , Origami , Paper , Objects , LED , Sensory , Kingdom , Space , Imagine , Magical , Silverspoon , British Sugar , East Anglian , Sugar Beet , Beet , Bury St Edmunds , Suffolk , England , UK , Great Britain , Karen Roe , Canon , 400D , Canon EOS 400D , Digital , Camera , Photography , DSLR , Photos , Image , Explore , Interesting , Inspiration , Geotagged